Klubbkvelder – vår 2023

- 10.januar          -   7.februar          -   7.mars          - 18.april
- 17.januar          - 14.februar          - 14.mars          - 25.april
- 24.januar          - 21.februar          - 21.mars
- 31.januar                                       - 28.mars

Sted: Kjelleren på Salem Bedehus, Sola Prestegårdsveg 5.
Tid: Tirsdager kl. 17.30 – 19.30
Innhold: Legobygging og andakt
Alder: 3.klasse og oppover

Gå gjerne inn på Facebook-siden vår for å følge med på det som skjer!


Legolek. Foto: Jardar LindøeFoto: Jardar Lindøe

Foto: Jon Georg Sundvoll